تبلیغات
گه زیزه Gaziza - لک لک ها در مهاباد

! همیشه با خدا باش

بازگشت لک‌لک‌ها به مهاباد

"در قصه‌های عامیانه‌ی ما «لک لک» پرنده‌ی بارآوری و حاصلخیزی است. برای همین بچه‌ها را لک لک‌ها به مادرانشان هدیه می‌دهند. در قصه‌های شمال غرب ایران وقتی زمانی دراز روستاها و جان آدمیان در محاصره‌ی سرمایی سخت گرفتار می‌شود، یعنی لک لک جایی پشت کوه‌های بلند گیر کرده‌است و نمی‌تواند خود را به آدم‌ها برساند.

در قصه‌های ما راهی جز این وجود ندارد که پسری جوان تا کوه‌های بلند برود، لک لک را پیدا کند، آن را در پیراهنش با گرمای تنش گرم کند و به روستا بیاورد. در قصه‌های ما اگر انسان تا سرمای یخبندان نمی‌رفت و اگر گرمای تنش نبود، سرما نفس زمین را می‌ربود 

بیش از ۳۰ الی ۴۰ لک‌لک در پرواز بر فراز رودخانه بی آب مهاباد  و حسرت اینکه اون موقع دوربین نداشتم تا این لحظه بازگشت را ثبت کنم. خاطرات کودکی من و همشهری‌های من از لک‌لک‌های میدان شهرداری فراموش نشدنی است. سالها بود آنها را ندیده بودیم‌ و اکنون با تعدادی زیاد بازگشته‌اند.

عکس بالا روز بعد توسط سیروان احمدی اقدم گرفته شده است.